0 کالا - ‎0 تومان

لیست محصولات

- جهت حق مشاوره، می بایست قبل از درخواست پیش فاکتور، مبلغ 300,000 ریال به حساب آریا کامپیوتر پرداخت نموده و کد رهگیری تراکنش آن را در فیلد مربوطه، وارد نمایید.

- این بخش جهت دریافت اطلاعات و توضیحات در رابطه با خرید سیستم های تخصّصی می باشد. لذا برای دریافت مشاوره ی دقیق، کلیه ی فیلدها را با دقت پر نمایید.

- از پر کردن فرم جهت سیستم های کمتر از رنج قیمتی 3 میلیون تومان اجتناب کرده و همچنین پاسخ سوالات 2 و 3 را به ترتیب اولویت کاربری خود بنویسید.

- پس از بررسی دقیق اطلاعاتی که جهت خرید سیستم در اختیار این مجموعه قرار دادید، لیست مشخصات پیشنهادی برای مشتری ایمیل می گردد.

 

 
عدد

تومان